Em không phải là thiên thần, em cũng chẳng muốn là thiên thần. Dù cho em không trọn vẹn là thiên thần hay ác quỷ, thì có xứng đáng được yêu thương?

#1 - Colorful

Hôm nay về lại nhà ở BT, thấy có thư trên bàn, biết ngay là postcard của chị Jiu, hiehie, cứ nghĩ nó trôi mất ở đâu rồi vì đợi mãi chẳng thấy.

Ngày đầu tháng Năm nhận được những lời ý nghĩa từ tháng Tư <33 
Cám ơn chị jiujiu lắm, vì những gì viết cho em  <3

Đi chụp với Pink, sẵn tiện lấy postcard làm đạo cụ, lúc này là chưa mở được thư:)))

Snow and Rain