Em không phải là thiên thần, em cũng chẳng muốn là thiên thần. Dù cho em không trọn vẹn là thiên thần hay ác quỷ, thì có xứng đáng được yêu thương?

Từ tầng 13 ở Diamond.

[Chụp bằng Sony Xperia P và đã qua Lightroom :v]

Notes
  1. xxxcityboysleazexxx reblogged this from alittlerain-must-fall
  2. champagne-and-caviar reblogged this from alittlerain-must-fall
  3. taysprigz reblogged this from alittlerain-must-fall
  4. july-the-fourth reblogged this from dive-into-moss
  5. dive-into-moss reblogged this from alittlerain-must-fall
  6. kaze483 reblogged this from alittlerain-must-fall
  7. alittlerain-must-fall posted this
Snow and Rain