Em không phải là thiên thần, em cũng chẳng muốn là thiên thần. Dù cho em không trọn vẹn là thiên thần hay ác quỷ, thì có xứng đáng được yêu thương?
violentmovement:

Ash Stymest

Người đẹp, chỉ cần nhíu mày cũng thấy đẹp…

violentmovement:

Ash Stymest

Người đẹp, chỉ cần nhíu mày cũng thấy đẹp…

Trong một khoảnh khắc, em nhận ra rằng mình đã không còn đủ lửa để nuôi một mối quan hệ mất nhiệt, không có niềm quan tâm, hỏi han thiết yếu.

Chúng mình đã bỏ quên ở đâu đó cảm giác khao khát, tìm hiểu nhau, sự mong mỏi trong từng cuộc hẹn của những ngày đầu. Ngày anh luôn tìm đến em, và em luôn cho anh một sự ngoại lệ nhất định.
Rồi một ngày nào đó, nghĩ suy nào đó, giữa anh và em chỉ liên kết bởi mối quan hệ có ít ỏi niềm tin và hy vọng, chỉ còn lại tiếng gọi vẳng vào khoảng không lặng thinh, em đã luôn đợi lời hồi đáp từ anh. Đã từng luôn như vậy.

Phải lâu rồi anh để em có khoảng thời gian trống, thật dài thật lâu. Chúng mình không đi cùng nhau, không trò chuyện, ít nói về nhau, cũng như anh không cho em một cơ hội để nói ra những điều em nghĩ - về anh. Có phải thời gian đã đủ lâu để em thấy chính mình nhạt dần đi, những nhiệt tình ngày đầu không còn thiết tha nữa. Em có nên mừng?

springcolds:

HAKU

sorry for long scroll ;P

springcolds:

deer girl chika

coming sooooooon my first blusher :>

Pick a princess meme - Princess Anna.

  • Favorite Outfit: Coronation Dress.

sizvideos:

Video

gặp mình chắc hết cmn hồn ….

Snow and Rain